Taracsák Gábor honlapja

A bolygók láthatósága 2021


  Merkúr
Vénusz
Mars
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz
 
  A belső bolygók grafikonja
A külső bolygók grafikonja
 

Merkúr
A bolygó sokkal közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, és keringése során a Földről nézve legfeljebb 28 fokra távolodik el a Naptól. Ezért legkedvezőbb esetben is csak napkelte előtt a hajnali szürkületben a keleti látóhatár közelében, vagy napnyugta után az esti szürkületben a nyugati látóhatár fölött figyelhető meg. A bolygó a Holdhoz hasonló fázisokat mutat, de ezt még távcsővel is nehéz megfigyelni.
Az év folyamán hajnalban kereshető a következő időszakokban:
február 15–április 10.
június 20–július 25.
október 16–november 13.
A bolygó mindegyik időszak végén a fényesebb. Az év során a legkedvezőbb reggeli láthatósága október végén van.
Az esti láthatóság időszakai:
január 5–február 2.
április 27–június 1.
Augusztus 10–október 3.
december 16–december 31.
A bolygó mindegyik időszak kezdetén a fényesebb. Az év során a legjobb esti láthatósága május közepén van.
Vissza a lap elejére

Vénusz
A Vénusz is közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, de keringése során a Földről nézve 47 fokra is eltávolodik a Naptól, ezért sokkal könnyebb megfigyelni, mint a Merkúrt. Napkelte előtt a keleti égbolt, vagy napnyugta után a nyugati égbolt feltűnő fényességű égitestje. A bolygó szintén mutat a Holdhoz hasonló fázisokat, és ez már kisebb távcsővel is észrevehető.
Az év elején a hajnali keleti égbolton látható, másfél órával kel a Nap előtt, de ez az időtartam lassan csökken. Február elején már csak fél órával előzi meg a Napot. Március 26-án kerül felső együttállásba a Napal. Május elejétől ismét megkereshető az esti szürkületben, ekkor háromnegyed órával nyugszik a Nap után. Ez az időtartam május folyamán másfél órára növekszik, és ezután szeptember végéig alig változik. Októbertől lenyugvása egyre később követi a Napot. November elején két órával, december elején két és fél órával nyugszik a Nap után. December folyamán ez az időtartam csökkenni kezd. Az év végén már csak másfél órán keresztül láthatjuk napnyugta után, de akkor éri el legnagyobb fényességét.
Vissza a lap elejére

Mars
A Mars bolygót az év nagyobb részében az esti égbolton lehet megtalálni. Január elején másfél órával éjfél után nyugszik. Lenyugvásának időpontja nagyon lassan tolódik korábbra. Április folyamán még az éjszaka első felében megfigyelhető. Esti láthatóságának időtartama június elején három óra, július végén azonban már az esti szürkület végén lenyugszik. Ezután helyzete a Nap közelsége miatt október végéig nem alkalmas megfigyelésre. Október 8-án kerül együttállásba a Nappal. November közepétől kereshető ismét a hajnali szürkületben, ekkor egy órával, december végén már két órával kel a Nap előtt.
Vissza a lap elejére

Jupiter
A bolygó január közepég egyre romló láthatósággal még megkereshető az esti szürkületben. Január 29-én kerül együttállásba a Nappal, ezért január második felében és februárban a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. A hajnali szürkületben február végétől található meg, ekkor háromnegyed órával kel a Nap előtt. Ezután kelési időpontja egyre korábbra tolódik. Június közepén éjfél körül kel, és az éjszaka második felében látható. Augusztus 20-án kerül szembenállásba a Nappal, amikor egész éjszaka megtalálható az égen. A következő hónapokban egyre korábban nyugszik. Október végén éjfél körül éri el a látóhatárt, így az éjszaka elején figyelhető meg. Az év végéhez közeledve esti megfigyelhetőségének időtartama csökken, de még december végén is négy és fél órával később nyugszik, mint a Nap.
Vissza a lap elejére

Szaturnusz
A bolygó január 24-én kerül együttállásba a Nappal, ezért csak február végétől lehet megpróbálni a felkeresését a hajnali szürkületben. Láthatósága gyorsan javul, március végén 2 órával, május elején már 3 órával kel a Nap előtt. Június elején éjfél körül kel, és az éjszaka második felében figyelhető meg. Kelési időpontja egyre korábbra kerül, és az éjszaka mind nagyobb részében látható az égen. Augusztus 2-án kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka a látóhatár fölött találjuk. A következő időszakban a bolygó lenyugvásának ideje kerül egyre korábbra. Október közepén éjfél körül nyugszik, és csak az éjszaka első részében figyelhető meg. December közepén még 4 órával, december végén már csak 3 órával nyugszik a Nap után. Ekkor csak a koraesti égen láthatjuk.
Vissza a lap elejére

Uránusz
A bolygó fényessége a szabad szemmel láthatóság határán van, ezért távcső nélkül csak a jó szemű megfigyelő pillanthatja meg, ha csillagtérkép segítségével sikerül azonosítania a helyét a Kos csillagképben. Január végétől április elejéig az esti égen kereshető. Április közepétől május végéig túl közel jár a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Április 26-án van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján halad át. Június elejétől a hajnali égen lehet megtalálni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. November 5-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka első felében megkereshető a Kos csillagképben.
Vissza a lap elejére

Neptunusz
A Neptunusz szabad szemmel nem látható, csak távcsővel és részletes csillagtérkép segítségével található meg a Vízöntő csillagképben. Az év legelején a koraesti égen még megkereshető. Február elejétől április elejéig túl közel van a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Március 11-én van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján jár. Április végétől a hajnali égen lehet megtalálni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. Szeptember 14-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka elején megkereshető.
Vissza a lap elejéreA belső bolygók éves láthatósági grafikonja
   Vissza a lap elejére
A külső bolygók éves láthatósági grafikonja

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2021 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja