Taracsák Gábor honlapja

A bolygók láthatósága 2018


  Merkúr
Vénusz
Mars
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz
 
  A belső bolygók grafikonja
A külső bolygók grafikonja
 

Merkúr
A bolygó sokkal közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, és keringése során a Földről nézve legfeljebb 28 fokra távolodik el a Naptól. Ezért legkedvezőbb esetben is csak napkelte előtt a hajnali szürkületben a keleti látóhatár közelében, vagy napnyugta után az esti szürkületben a nyugati látóhatár fölött figyelhető meg. A bolygó a Holdhoz hasonló fázisokat mutat, de ezt még távcsővel is nehéz megfigyelni.
Az év folyamán hajnalban kereshető a következő időszakokban:
január 1–13.,
augusztus 18–szeptember 7.,
december 3–31.
A bolygó mindegyik időszak végén a fényesebb. Az év során a legkedvezőbb reggeli láthatósága január első hetében, augusztus utolsó hetében és december közepén van.
Az esti láthatóság időszakai:
március 3–20.,
június 25–július 5.
A bolygó mindegyik időszak kezdetén a fényesebb. Az év során a legjobb esti láthatósága március közepén van.
Vissza a lap elejére

Vénusz
A Vénusz is közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, de keringése során a Földről nézve 47 fokra is eltávolodik a Naptól, ezért sokkal könnyebb megfigyelni, mint a Merkúrt. Napkelte előtt a keleti égbolt, vagy napnyugta után a nyugati égbolt feltűnő fényességű égitestje. A bolygó szintén mutat a Holdhoz hasonló fázisokat, és ez már kisebb távcsővel is észrevehető.
Januárban a Nap közelsége miatt helyzete nem alkalmas a megfigyelésre, 9-én kerül felső együttállásba a Nappal. Február elején még alig fél órával nyugszik a Nap után, de ez az időtartam lassan növekszik. Eközben egyre feltűnőbben ragyog az esti szürkületben a nyugati égbolton. Március elején egy órával, április elején csaknem két órával, június elején pedig már három órával nyugszik a Nap után. Június folyamán ez az időtartam lassan csökkenni kezd. Július elején két óráig, augusztus közepén másfél óráig marad a látóhatár fölött napnyugta után. Agusztus 17-én van legnagyobb keleti kitérésben. Szeptember 21-én éri el legnagyobb fényességét, de a hónap folyamán láthatósága egyre romlik, a hónap végén már csak fél órával nyugszik a Nap után. Októberben a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg, 26-án van alsó együttállásban a Nappal. November elejétől gyorsan javul láthatósága a hajnali keleti égen. A hónap elején még csak fél órával, a végén már csaknem négy órával kel a Nap előtt, és ez így marad december folyamán is. December 2-án éri el legnagyobb fényességét.
Vissza a lap elejére

Mars
A Mars bolygó az év első felében a hajnali égbolton látható. Január elején 3 óra körül kel, és ez az időpont nagyon lassan egyre korábbra tolódik, majd március végén a nyári időszámításra való átálláskor formálisan egy órával nő. Június elején már éjfél körül kel, és az éjszaka második felében látható. Júliusban kelési időpontja tovább csökken, és az éjszaka mind nagyobb részében megfigyelhető. Július 27-én van szembenállásban a Nappal, ekkor csaknem egész éjszaka látható az égen. Augusztusban lenyugvási időpontja kerül egyre korábbra. A hónap végén éjfél után két órával, szeptember végén éjfél után egy órával, október végén élfél után fél órával kerül a látóhatár alá. Az év utolsó két hónapjában a lenyugvás időpontja alig változik, így az éjszaka első felében lehet megfigyelni.
Vissza a lap elejére

Jupiter
Az év elején három órával éjfél után kel, és a hajnali égen figyelhető meg. Ezután kelési időpontja egyre korábbra tolódik, és május 9-én kerül szembenállásba a Nappal, amikor egész éjszaka látható. A következő hónapokban egyre korábban nyugszik. Július végén éjfél körül éri el a látóhatárt, így az éjszaka elején figyelhető meg. Október végétől csak az esti szürkületben kereshető a nyugati látóhatár fölött, és napnyugta után a bolygó is hamar lenyugszik. November közepétől már annyira közel kerül az égen a Naphoz, hogy megfigyelése nem lehetséges, 26-án kerül együttállásba a Nappal. November végétől napkelte előtt kereshető a keleti látóhatár fölött. Láthatósága gyorsan javul, december elején fél órával, a hónap végén már 2 órával kel a Nap előtt.
Vissza a lap elejére

Szaturnusz
Az év kezdetén hajnalban, napkelte előtt 1 órával jelenik meg a keleti látóhatáron. Láthatósága gyorsan javul, február elején 2 órával, március elején 3 órával kel a Nap előtt. Május elején már éjfél körül kel, és az éjszaka második felében figyelhető meg. Kelési időpontja egyre korábbra kerül, és az éjszaka mind nagyobb részében látható az égen. Június 27-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka a látóhatár fölött találjuk. A következő időszakban a bolygó lenyugvásának ideje kerül egyre korábbra. Szeptember elején már éjfél körül nyugszik, és csak az éjszaka első részében figyelhető meg. November elején 3 órával, december elején 2 órával nyugszik a Nap után, és csak a koraesti égen láthatjuk, és a hónap végére a Nap közelsége miatt megfigyelhetetlenné válik.
Vissza a lap elejére

Uránusz
A bolygó fényessége a szabad szemmel láthatóság határán van, ezért távcső nélkül csak a jó szemű megfigyelő pillanthatja meg, ha csillagtérkép segítségével sikerül azonosítania a helyét a Halak, majd május elejétől Kos csillagképben. Január közepétől március végéig az esti égen kereshető. Április elejétől május közepéig túl közel jár a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Április 18-án van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján halad át. Május végétől a hajnali égen lehet megtalálni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. Október 24-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka első felében látható a Halak csillagképben.
Vissza a lap elejére

Neptunusz
A Neptunusz szabad szemmel nem látható, csak távcsővel és részletes csillagtérkép segítségével található meg a Vízöntő csillagképben. Az év legelején a koraesti égen még megkereshető. Február elejétől április elejéig túl közel van a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Március 4-én van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján jár. Áprilistól a hajnali égen lehet megtalálni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. Szeptember 7-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka első felében látható.
Vissza a lap elejéreA belső bolygók éves láthatósági grafikonja
   Vissza a lap elejére
A külső bolygók éves láthatósági grafikonja

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2018 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja