Taracsák Gábor honlapja

A bolygók láthatósága 2017


  Merkúr
Vénusz
Mars
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz
 
  A belső bolygók grafikonja
A külső bolygók grafikonja
 

Merkúr
A bolygó sokkal közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, és keringése során a Földről nézve legfeljebb 28 fokra távolodik el a Naptól. Ezért legkedvezőbb esetben is csak napkelte előtt a hajnali szürkületben a keleti látóhatár közelében, vagy napnyugta után az esti szürkületben a nyugati látóhatár fölött figyelhető meg. A bolygó a Holdhoz hasonló fázisokat mutat, de ezt még távcsővel is nehéz megfigyelni.
Az év folyamán hajnalban kereshető a következő időszakokban:
január 4–február 24.,
április 29–június 14.,
szeptember 4–szeptember 28.,
december 19-december 31.
A bolygó mindegyik időszak végén a fényesebb. Az év során a legkedvezőbb reggeli láthatósága szeptember közepén és december végén van.
Az esti láthatóság időszakai:
március 16–áprilisig 12.,
június 29–augusztus 2.,
október 23–december 7.
A bolygó mindegyik időszak kezdetén a fényesebb. Az év során a legjobb esti láthatósága március végén, április elején van.
Vissza a lap elejére

Vénusz
A Vénusz is közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, de keringése során a Földről nézve 47 fokra is eltávolodik a Naptól, ezért sokkal könnyebb megfigyelni, mint a Merkúrt. Napkelte előtt a keleti égbolt, vagy napnyugta után a nyugati égbolt feltűnő fényességű égitestje. A bolygó szintén mutat a Holdhoz hasonló fázisokat, és ez már kisebb távcsővel is észrevehető.
A bolygó az év kezdetétől március közepéig az esti égbolton ragyog. Január 12-én látszik a legnagyobb keleti kitérésben a Naptól. Január elején még 4 órával nyugszik a Nap után. Ez az időkülönbség február közepéig alig változik, utána azonban gyorsan csökkenni kezd. Legnagyobb fényességét február 17-én éri el. Március elején még 3 órával, a hó közepén viszont már csak másfél órával követi a Napot. Március 25-én kerül alsó együttállásba a Nappal, és a hónap utolsó napjaiban már a hajnali szürkületben kereshető a keleti látóhatár fölött. Április elején egy órával kel a Nap előtt, de láthatósága ezután csak lassan javul. Június 3-án kerül legnagyobb nyugati kitérésbe a Naptól. Május elején másfél órával, június elején 2 órával előzi meg a Napot. Ez az időtartam július közepétől szeptember elejéig nagyjából 3 óra marad, ezután csökkenni kezd. A bolygó október elején 2 órával, november közepén már csak egy órával kel a Nap előtt. December elejétől a Nap közelsége miatt egyre nehezebb megfigyelni.
Vissza a lap elejére

Mars
A Mars bolygó az év első felében az esti égbolton látható, és szinte végig 21 óra körül – illetve a nyári időszámítás kezdetétől 22 óra körül – nyugszik. Júniusban romlani kezd a megfigyelhetősége, a hó elején még másfél órával, a végén már csak fél órával nyugszik a Nap után. Július 27-én kerül együttállásba a Nappal. Szeptember elejétől kereshető ismét a hajnali szürkületben a keleti égbolton, 5 óra körül kel, így egy órával előzi meg a Napot. Kelési időpontja valójában csak egy órát csökken az év végéig, de eközben a napkelte egyre későbbre tolódik, így a bolygó megfigyelhetősége folyamatosan javul. Október végén 4:30 körül kel, és ez az időpont nagyon lassan egyre korábbra tolódik, majd a hó végén a téli időszámításra való átálláskor formálisan egy órát csökken. A bolygó az év végén hajnali 3 óra körül emelkedik a látóhatár fölé.
Vissza a lap elejére

Jupiter
Az év elején egy órával éjfél után kel, és az éjszaka második felében figyelhető meg. Ezután kelési időpontja egyre korábbra tolódik, és április 7-én kerül szembenállásba a Nappal, amikor egész éjszaka látható. A következő hónapokban egyre korábban nyugszik. Július közepén éjfél körül éri el a látóhatárt, így az éjszaka elején figyelhető meg. Szeptember közepétől csak az esti szürkületben kereshető a nyugati látóhatár fölött, és napnyugta után a bolygó is hamar lenyugszik. Október közepétől már annyira közel kerül az égen a Naphoz, hogy megfigyelése nem lehetséges, 26-án kerül szembenállásba a Nappal. November második hetétől napkelte előtt kereshető a keleti látóhatár fölött. Láthatósága gyorsan javul, december elején 2,5 órával, a hónap végén 4,5 órával kel a Nap előtt.
Vissza a lap elejére

Szaturnusz
Az év kezdetén hajnalban, napkelte előtt 1,5 órával jelenik meg a keleti látóhatáron. Láthatósága gyorsan javul, február elején 3 órával, március elején csaknem 4 órával kel a Nap előtt. Április végén már éjfél körül kel, és az éjszaka második felében figyelhető meg. Kelési időpontja egyre korábbra kerül, és az éjszaka mind nagyobb részében látható az égen. Június 15-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka a látóhatár fölött találjuk. A következő időszakban a bolygó lenyugvásának ideje kerül egyre korábbra. Augusztus végén már éjfél körül nyugszik, és csak az éjszaka első részében figyelhető meg. Október közepén 3 órával, november közepén 2 órával nyugszik a Nap után, és csak a koraesti égen láthatjuk. December elején még megkereshető az esti szürkületben, de a hónap közepére a Nap közelsége miatt megfigyelhetetlenné válik. December 21-én kerül együttállásba a nappal.
Vissza a lap elejére

Uránusz
A bolygó fényessége a szabad szemmel láthatóság határán van, ezért távcső nélkül csak a jó szemű megfigyelő pillanthatja meg, ha csillagtérkép segítségével sikerül azonosítania a helyét a Halak csillagképben. Január közepétől március végéig az esti égen kereshető. Április elejétől május közepéig túl közel jár a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Április 14-én van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján halad át. Május végétől a hajnali égen lehet megtalálni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. Október 19-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka első felében látható.
Vissza a lap elejére

Neptunusz
A Neptunusz szabad szemmel nem látható, csak távcsővel és részletes csillagtérkép segítségével található meg a Vízöntő csillagképben. Az év legelején a koraesti égen még megkereshető. Február elejétől március végéig túl közel jár a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. március 2-án van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján jár. Áprilistól a hajnali égen lehet megtalálni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. Szeptember 5-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka első felében látható.
Vissza a lap elejéreA belső bolygók éves láthatósági grafikonja
   Vissza a lap elejére
A külső bolygók éves láthatósági grafikonja

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2020 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja