Taracsák Gábor honlapja

Útmutató az éjszakai égbolt képek használatához

Égbolt kép minta

 A csillagászati jelenségnaptár a fontosabb csillagászati adatokról és eseményekről ad áttekintést. Az adatok Magyarország közepes földrajzi koordinátáira vonatkoznak:

földrajzi hosszúság: 19 fok
földrajzi szélesség: +47,5 fok

 Minthogy hazánk kiterjedése nem nagy, az adatok jó közelítéssel használhatók az egész ország területén. A kelési, delelési és nyug­vási időpontok esetében a 19 fok hosszúsági körtől keletre fokonként négy percet le kell vonni a megadott időpontból, nyugat felé pedig ugyanennyit hozzá kell adni.
 A jelenségnaptár minden időpont-adata közép-európai időben (KÖZEI), illetve a nyári időszámítás (NYISZ) tartama alatt a nyári időszámítás szerint szerepel. Amennyiben év közben nem születik döntés az óraátállítás eltörléséről, akkor a nyári időszámítás

2023. március 26., vasárnap
hajnali 2h KÖZEI-től (3h NYISZ)

2023. október 29., vasárnap
hajnali 3h NYISZ-ig (2h KÖZEI) van érvényben.

 Az égbolt képeken a csillagos ég látványa, a csillagképek, a boly­gók és a Hold (valamint olykor a Nap) helyzete látható. A képek bal felső sarkában a csillagok fényességskálája, a jobb felső sarokban az ábrázolt időpont látható.
 A képek a fölénk boruló égboltnak mintegy kétharmadát mutatják, egy különleges vetületben. Egy látszólagos gömbfelületet síkban ábrázolva elkerülhetetlenek a torzítások, ezeket a horizontális és az egyenlítői koordinátahálózat képe szemlélteti. A csillagképeket három betűs latin rövidítésükkel jeleztem. Ezeknek a rövidítéseknek a kifej­tését és a nevek magyar megfelelőjét a csillagképnevek táblázatá­ban foglaltam össze.
 Az égbolt képek 2002-től 2014-ig naponta öt időpontra, 2015-től pedig naponta hét időpontra állnak rendelkezésre: 0, 2, 4, 6, 18, 20 és 22 órára, illetve a nyári időszámítás alatt ennél mindig egy órával későbbre. A jelenségnaptár oldal megnyitásakor ezek közül választja ki egy program az aktuális időpont, vagy az Időpont kiválasztása keretben beállított adatok szerint a megfelelőt. A 2015 előtti évek égbolt képei kisebb méretűek, ezeket még a 800 képpont széles monitorokhoz terveztem.
 Az Előző időpont vagy a Következő időpont feliratok egyikére kattintva az előző, illetve a következő választható időpont égbolt­jának képe válik láthatóvá. Így megfigyelhető a csillagos égboltnak a Föld tengelyforgását tükröző változása.
 Az aktuális időpont égboltjához A mai nap adatai felirat visz vissza.

 Az Előző nap vagy a Következő nap feliratok pedig az egy nappal korábbi, illetve az egy nappal későbbi adatokat jelenítik meg. Az égbolt képeken így azok a változások követhetők, amelyek a Földnek Nap körüli keringéséből, valamint a Holdnak és a bolygóknak a pálya­menti mozgásából származnak.
 Az Észak felé nézve feliratra kattintva pedig az égbolt északi felét bemutató képhez lehet jutni.
 Az égbolt képek fölött balra található az Égitestek láthatósága felirat, ami A Hold és a bolygók láthatósága az éjszaka folyamán képhez vezet, ennek magyarázata külön lapon olvasható.
 A kép alsó sávjában az adott időpontban megfigyelhető bolygók neve áll. A név közelében, a tájkép alatt a felirattal azonos színű függőleges vonal található, a kép jobb vagy bal szélén pedig egy ugyanolyan színű vízszintes vonal. Ezek az irányjelző vonalak segí­tenek megkeresni az adott bolygót a csillagok között. Minden bolygót a fényességével arányos nagyságú, színes korong jelez, ami e két vonal irányának metszéspontjában van. A bolygókorong színe meg­egyezik a felirat és az irányjelző vonalak színével.
 A Hold az égbolt képeken a valóságos méreténél nagyobb, hogy a fázisát és a megvilágított rész állását szemléltetni lehessen. A reggeli és a koraesti képeken a nyári hónapokban a csillagok eltűnnek és a Nap is megjelenik, a tavaszi és őszi időszakban pedig az égbolt világosabb háttérszíne jelzi a szürkület mértékét.
 Az égbolt kép alatt, az Időpont kiválasztása keretben lehet tet­szőleges, más időpontot beállítni és annak az adatait letölteni.
 A jelenségnaptár elsősorban az éjszakai égbolt látnivalóival foglal­kozik. Ezért az éjszakát közrefogó mindkét napra megadja a fontosabb információkat. Az általános naptári adatok alatt olvasható a névnapok listája. A szokásos naptárakban szereplő neveket álló betűkkel, a rit­kábban előforduló neveket pedig dőlt betűkkel szedtük. A névnap lista adatainak forrása a Vince Kiadónál megjelent Ladó–Bíró: Magyar utónévkönyv. Alattuk látható a Nap és a Hold keltének, delelésénak és lenyugvásának időpontja. Ezeket az adott nap érdekesebb csillagá­szati eseményeinek felsorolása követi. A nappal, az éjszaka és a szür­kület időtartamát egy 24 órás beosztású kördiagram szemlélteti.
 A következő képen a Hold fázisa, látszó átmérője és az égi északi irányhoz képest elfoglalt helyzete látható az adott éjszakán. Mellette a További adatok keretben a Jelenségnaptárban elérhető egyéb információk menüje kapott helyet. Aki behatóbb csillagászati ismere­teket kíván szerezni, szeretne távcsöves bemutatón, ismeretterjesztő programokon részt venni, itt megtalálhatja a hazánkban elérhető leg­fontosabb csillagászati információforrások honlapjának címét is. A lap jobb oldali sávjában ezeknek a honlapoknak a képes reklámja is helyet kapott.Egyenlítői koordinátahálózat déli irány


Egyenlítői koordinátahálózat északi irány


Horizontális koordinátahálózat


Horizontális koordinátahálózat

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2024 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja