Taracsák Gábor honlapja
 

A Hold helyzete


  A Hold valódi pályája Előző nap A mai nap adatai Következő nap Adatok az égitestekről

A Hold helyzete a Föld középpontjához viszonyítva

Időpont kiválasztása

Használati útmutató

Az ábrán a Föld és a Hold helyzete látható a Föld pályasíkjára, az ekliptikára merőlegesen, északi irányból nézve. A kép tekinthető a közetbolygók helyzetét bemutató ábra nagyon erősen kinagyított részletének.

A Hold pályájának síkja nem esik egybe az ekliptikával – az eltérés közepes értéke 5,15 fok. A holdpályának az ekliptika fölötti (attól északra lévő) szakaszát folyamatos vonal, az ekliptika alatti szakaszát pontozott vonal ábrázolja. A pálya vonalán a fényes pontok egy-egy napi elmozdulást jelölnek a következő keringés során. Ennek az időszaknak a földközeli pontját befelé irányuló, a földtávoli pontját kifelé irányuló merőleges vonalszakasz mutatja.

A Hold keringési irányát nyíl jelzi. Az ekliptika síkára épülő csillagászati koordináta-rendszer fő irányai is láthatók. Az ekliptikai hosszúság kezdőpontja (l=0°) a tavaszpont irányában van, amerre a tavaszi napéjegyenlőség idején a Napot látjuk.

Mialatt a Hold a Föld középpontjához viszonyítva egyszer körbemegy a pályáján, a Föld a Nap körül az átlagos Föld–Hold távolság 184-szeresét teszi meg.
Ezért a Hold a Naphoz és a csillagokhoz képest valójában csak egy enyhe hullámvonalat ír le a földpálya vonala körül. Az ábrán egy újholdtól újholdig tartó időszak látható. A távolságok méretarányosak, de az égitestek arányos mérete a képen láthatónál sokkal kisebb lenne.

  

Adatok az égitestekről

A Hold és a Naprendszer néhány kisebb égitestjének összehasonlítása
Föld
átmérő: 12 756 km = 1 földátmérő
tengelyforgási idő: 24 óra = 1 nap (középnap)
tömeg: 1 földtömeg = 81,3 holdtömeg
Hold
átmérő: 3474 km = 0,27 földátmérő
tengelyforgási idő: 27,3 nap
tömeg: 0,012 földtömeg = 1 holdtömeg
Ganymedes (Jupiter-hold)
a Naprendszer legnagyobb holdja
átmérő: 5268 km = 0,41 földátmérő
tengelyforgási idő: 7,15 nap
tömeg: 0,025 földtömeg = 2,03 holdtömeg
Merkúr
a Naprendszer legkisebb bolygója
átmérő: 4878 km = 0,38 földátmérő
tengelyforgási idő: 58,65 nap
tömeg: 0,055 földtömeg = 4,49 holdtömeg
Pluto
2006 óta a törpebolygók közé sorolják be
átmérő: 2370 km = 0,19 földátmérő
tengelyforgási idő: –6,39 nap
(a mínusz jel fordított forgásirányt jelent)
tömeg: 0,0024 földtömeg = 0,20 holdtömeg
Ceres
a legrégebben ismert törpebolygó
átmérő: 950 km = 0,074 földátmérő
tengelyforgási idő: 9,1 óra = 0,38 nap
tömeg: 0,0016 földtömeg = 0,13 holdtömeg

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2024 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja