Taracsák Gábor honlapja
 

A bolygók helyzete a Nap körül


  Az órásbolygók helyzete Előző nap A mai nap adatai Következő nap Adatok az égitestekről

A kőzetbolygók helyzete

Az óriásbolygók helyzete

Időpont kiválasztása

Használati útmutató

A két ábrán a Földhöz hasonló felépítésű kőzetbolygók, illetve az óriásbolygók helyzete látható a Föld pályasíkjára, az ekliptikára merőlegesen, északi irányból nézve. A körök csak az égitestek helyét jelölik, de nem arányosak az égitestek méretével. A kőzetbolygók ábrájának méretarányában például a Nap átmérője csak 0,6 mm, a Föld átmérője pedig mindössze 0,005 mm lenne és még a Hold pályája is messze a Föld helyét jelző kör belsejébe kerülne. A kék kör közepén lévő egyetlen fekete képpont területe látható erősen kinagyítva a Hold helyzetét bemutató képen. A csillagászati szemléltető ábrákon a hatalmas méretskálák miatt a minden tekintetben méretarányos ábrázolás általában nem megvalósítható.

A bolygók pályájának síkja nem esik egybe az ekliptikával – bár az eltérés legfeljebb néhány fok. A pályáknak az ekliptika fölötti (attól északra lévő) szakaszát folyamatos vonal, az ekliptika alatti szakaszát pontozott vonal ábrázolja. A pályának a napközeli pontját egy rövid merőleges vonalszakasz jelöli.

Az óriásbolygók napi elmozdulása az ábra méretaránya mellett észrevehetetlenül kicsi lenne, ezért ezekből a képekből havonta csak egy van a hónap közepének megfelelő helyzetre.

A bolygók keringési irányát nyíl mutatja. Az ekliptika síkára épülő csillagászati koordináta-rendszer fő irányai is láthatók. Az ekliptikai hosszúság kezdőpontja (l=0°) a tavaszpont irányában van, amerre a tavaszi napéjegyenlőség idején a Napot látjuk. A méretarányt megadó vonalszakaszon az AU (Astronomical Unit = csillagászati egység) mértékegység a Nap–Föld távolság középértékét jelenti.

Az óriásbolygók ábráján az összehasonlítás megkönnyítésére – egyszerűsített formában – bekeretezve látható a kőzetbolygók képének a területe is. Ha ezeken az ábrákon a Föld helyére képzeljük magunkat, akkor magyarázatot kapunk a bolygók és a Nap égbolton látható elhelyezkedésére és mozgására, amit az esti égbolt képek mutatnak.

  

Adatok az égitestekről

naptávolság: középérték, a pályaellipszis fél nagytengelye
pályahajlás: a bolygópálya hajlásszöge a földpálya síkjához
átmérő: egyenlítői, a poláris átmérő a lapultság miatt kisebb
tengelyforgási idő: a mínusz jel fordított forgásirányt jelent
Nap
átmérő: 1 392 000 km = 109 földátmérő
tengelyforgási idő: 25,38 nap
tömeg: 332 946 földtömeg
Merkúr
naptávolság: 57,9 millió km = 0,39 AU
keringési idő: 88,0 nap = 0,24 év     pályahajlás: 7,0°
átmérő: 4878 km = 0,38 földátmérő
tengelyforgási idő: 58,65 nap
tömeg: 0,055 földtömeg
Vénusz
naptávolság: 108,2 millió km = 0,72 AU
keringési idő: 224,7 nap = 0,62 év    pályahajlás: 3,4°
átmérő: 12 104 km = 0,95 földátmérő
tengelyforgási idő: –243,0 nap
tömeg: 0,816 földtömeg
Föld
naptávolság: 149,598 millió km = 1 AU
keringési idő: 365,2422 nap = 1 év    pályahajlás: 0°
átmérő: 12 756 km = 1 földátmérő
tengelyforgási idő: 24 óra = 1 nap (középnap)
tömeg: 1 földtömeg
Mars
naptávolság: 227,9 millió km = 1,52 AU
keringési idő: 687 nap = 1,88 év      pályahajlás: 1,9°
átmérő: 6794 km = 0,53 földátmérő
tengelyforgási idő: 24,6 óra = 1,03 nap
tömeg: 0,108 földtömeg
Jupiter
naptávolság: 778,6 millió km = 5,2 AU
keringési idő: 11,86 év           pályahajlás: 1,3°
átmérő: 142 796 km = 11,19 földátmérő
tengelyforgási idő: 9,9 óra = 0,41 nap
tömeg: 318 földtömeg
Szaturnusz
naptávolság: 1 434 millió km = 9,59 AU
keringési idő: 29,42 év           pályahajlás: 2,5°
átmérő: 120 000 km = 9,41 földátmérő
tengelyforgási idő: 10,7 óra = 0,45 nap
tömeg: 95 földtömeg
Uránusz
naptávolság: 2 873 millió km = 19,2 AU
keringési idő: 83,75 év           pályahajlás: 0,8°
átmérő: 50 800 km = 3,98 földátmérő
tengelyforgási idő: –17,2 óra = 0,72 nap
tömeg: 14,5 földtömeg
Neptunusz
naptávolság: 4 495 millió km = 30,0 AU
keringési idő: 163,73 év          pályahajlás: 1,8°
átmérő: 48 600 km = 3,81 földátmérő
tengelyforgási idő: 16,1 óra = 0,67 nap
tömeg: 17,1 földtömeg

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2024 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja