Taracsák Gábor honlapja

A bolygók láthatósága 2024


  Merkúr
Vénusz
Mars
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz
 
  A belső bolygók grafikonja
A külső bolygók grafikonja
 

Merkúr
A bolygó sokkal közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, és keringése során a Földről nézve legfeljebb 28 fokra távolodik el a Naptól. Ezért legkedvezőbb esetben is csak napkelte előtt a hajnali szürkületben a keleti látóhatár közelében, vagy napnyugta után az esti szürkületben a nyugati látóhatár fölött figyelhető meg. A bolygó a Holdhoz hasonló fázisokat mutat, de ezt még távcsővel is nehéz megfigyelni.
Az év folyamán hajnalban kereshető a következő időszakokban:
január 1–február 16.
április 20–június 7.
augusztus 27–szeptember 20.
december 12–december 31.
A bolygó mindegyik időszak végén a fényesebb. Az év során a legkedvezőbb reggeli láthatósága szeptember első felében és december második felében van.
Az esti láthatóság időszakai:
március 9–április 4.
június 22–augusztus 12.
október 15–november 30.
A bolygó mindegyik időszak kezdetén a fényesebb. Az év során a legjobb esti láthatósága március második felében van.
Vissza a lap elejére

Vénusz
A Vénusz is közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, de keringése során a Földről nézve 47 fokra is eltávolodik a Naptól, ezért sokkal könnyebb megfigyelni, mint a Merkúrt. Napkelte előtt a keleti égbolt, vagy napnyugta után a nyugati égbolt feltűnő fényességű égitestje. A bolygó szintén mutat a Holdhoz hasonló fázisokat, és ez már kisebb távcsővel is észrevehető.
Az év elejétől április közepéig a hajnali égbolton látható. Ezután fokozatosan eltűnik a felkelő Nap fényében. Június 4-én kerül felső együttállásba a Nappal. Július második hetétől kezdve lehet keresni napnyugta után az esti égen. Szeptember elejéig nagyjából háromnegyed órával nyugszik a Nap után. Ezután ez az időtartam lassan növekedni kezd. Októberben a növekedés felgyorsul, és lenyugvása november elején két órával, december elején három órával, az év végén már négy órával követi a Napot.
Vissza a lap elejére

Mars
A Mars bolygó megfigyelésére az év első fele nem kedvező. A hajnali szürkület kezdetén kel, és mire magasabbra emelkedne, eltűnik az egyre világosdó égbolton. Június elejétől láthatósága gyorsan javulni kezd. Ekkor két órával, a hónap végén már három órával kel a Nap előtt. Augusztusban már éjfél körül kel, és az éjszaka második felében lehet megfigyelni. Augusztus közepén látványos szoros együttállásba kerül a Jupiter bolygóval. A kelési időpontja szeptember–októberben lassan, novembertől azonban egyre gyorsabban tolódik korábbra. Az év végén már másfél órával napnyugta után a látóhatár fölé emelkedik, és csaknem egész éjszaka megfigyelhető.
Vissza a lap elejére

Jupiter
A bolygó az év elején két órával éjfél után nyugszik, így az éjszaka nagyobb részében megfigyelhető. A következő hetekben egyre korábban nyugszik. Áprilisban az esti láthatóságának időtartama már gyorsan csökken. Május elején már túl közel jár a Nap irányához, ezért helyzete megfigyelésre nem alkalmas. Május 18-án van együttállásban a Nappal. Június közepétől a hajnali szürkületben lehet megkeresni. Ekkor még csak egy órával, kel a Nap előtt. Ezután kelési időpontja egyre korábbra tolódik. Július végén már éjfél körül kel, és az éjszaka második felében látható. December 7-én kerül szembenállásba a Nappal, amikor egész éjszaka megtalálható az égen.
Vissza a lap elejére

Szaturnusz
A bolygó az év elején négy és fél órával nyugszik a Nap után, így a koraesti órákban még megfigyelhető. De ez az időtartam gyorsan csökken, február közepén már mindössze egy órával követi a Napot. Február 28-án kerül együttállásba a Nappal, ezért csak április elejétől lehet megpróbálni a felkeresését a hajnali szürkületben. Láthatósága gyorsan javul, május elején 2 órával, június elején már 3 órával kel a Nap előtt. Június végén éjfél körül kel, és az éjszaka második felében figyelhető meg. Kelési időpontja egyre korábbra kerül, és az éjszaka mind nagyobb részében látható az égen. Szeptember 8-án kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka a látóhatár fölött találjuk. A következő időszakban a bolygó lenyugvásának ideje kerül egyre korábbra. November végén éjfél körül nyugszik, és csak az éjszaka első részében figyelhető meg. December végén 5 és fél órával nyugszik a Nap után. Ekkor csak az esti égen láthatjuk.
Vissza a lap elejére

Uránusz
A bolygó fényessége a szabad szemmel láthatóság határán van, ezért távcső nélkül csak a jó szemű megfigyelő pillanthatja meg, ha csillagtérkép segítségével sikerül azonosítania a helyét. Február elejétől április közepéig az esti égen kereshető a Kos csillagképben. Április végétől június közepéig túl közel jár a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Május 13-án van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján halad át. Június végétől a hajnali égen lehet megtalálni a Bika csillagkép területén. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. November 17-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka első felében megkereshető, ismét a Kos csillagképben.
Vissza a lap elejére

Neptunusz
A Neptunusz szabad szemmel nem látható, csak távcsővel és részletes csillagtérkép segítségével található meg a Halak csillagképben. Az év legelején a koraesti égen még megkereshető. Február közepétől április közepéig túl közel van a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Március 17-én van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján jár. Április végétől a hajnali égen lehet megkeresni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. Szeptember 21-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka elején megtalálható.
Vissza a lap elejéreA belső bolygók éves láthatósági grafikonja
   Vissza a lap elejére
A külső bolygók éves láthatósági grafikonja

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2024 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja