Taracsák Gábor honlapja

A bolygók láthatósága 2023


  Merkúr
Vénusz
Mars
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz
 
  A belső bolygók grafikonja
A külső bolygók grafikonja
 

Merkúr
A bolygó sokkal közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, és keringése során a Földről nézve legfeljebb 28 fokra távolodik el a Naptól. Ezért legkedvezőbb esetben is csak napkelte előtt a hajnali szürkületben a keleti látóhatár közelében, vagy napnyugta után az esti szürkületben a nyugati látóhatár fölött figyelhető meg. A bolygó a Holdhoz hasonló fázisokat mutat, de ezt még távcsővel is nehéz megfigyelni.
Az év folyamán hajnalban kereshető a következő időszakokban:
január 13–március 7.
május 11–június 24.
szeptember 14–október 8.
A bolygó mindegyik időszak végén a fényesebb. Az év során a legkedvezőbb reggeli láthatósága szeptember negyedik hetében van.
Az esti láthatóság időszakai:
január 1–január 2.
március 26–április 23.
július 9–augusztus 30.
november 5–december 17.
A bolygó mindegyik időszak kezdetén a fényesebb. Az év során a legjobb esti láthatósága április második hetében van.
Vissza a lap elejére

Vénusz
A Vénusz is közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, de keringése során a Földről nézve 47 fokra is eltávolodik a Naptól, ezért sokkal könnyebb megfigyelni, mint a Merkúrt. Napkelte előtt a keleti égbolt, vagy napnyugta után a nyugati égbolt feltűnő fényességű égitestje. A bolygó szintén mutat a Holdhoz hasonló fázisokat, és ez már kisebb távcsővel is észrevehető.
Az év elejétől július végéig az esti égbolton látható. Június 4-én van legnagyobb keleti kitérésben, és július 7-én éri el legnagyobb fényességét. Július végén néhány nap alatt fokozatosan eltűnik a lenyugvó Nap fényében. Augusztus 13-án van alsó együttállásban a Nappal. A hónap végén már a hajnali égen találjuk, csaknem két órával kel a Nap előtt. Ez az időtartam szeptember végéig négy órára nő, és december elejéig alig változik. Szeptember 19-én van legnagyobb fényességben és október 24-én legnygyobb nyugati kitérésben. December végén hajnalban még három órával előzi meg a Napot.
Vissza a lap elejére

Mars
A Mars bolygót az év első felében az esti égbolton lehet megtalálni. Január elején még csaknem egész éjszaka látható, két órával nyugszik napkelte előtt. Lenyugvásának ideje nagyon lassan egyre korábbra tolódik. Március közepén két órával éjfél után, május végén éjfél körül nyugszik. Júniusban és júliusban még megfigyelhető az esti órákban, de augusztusban és szeptemberben már csak az esti szürkületben próbálkozhatunk a megkeresésével. Októbertől az év végéig a Nap közelsége miatt helyzete megfigyelésre nem alkalmas. November 18-án kerül együttállásba a Nappal.
Vissza a lap elejére

Jupiter
A bolygó az év elején egy órával éjfél előtt nyugszik, így az esti órákban még megfigyelhető. A következő hetekben egyre korábban nyugszik, igy esti láthatóságának időtartama gyorsan csökken. Március végétől már túl közel jár a Nap irányához, ezért helyzete megfigyelésre nem alkalmas. Április 11-én van együttállásban a Nappal. Május elejétől a hajnali szürkületben lehet megkeresni. Ekkor még csak fél órával, kel a Nap előtt. Ezután kelési időpontja egyre korábbra tolódik. Július végén már éjfél körül kel, és az éjszaka második felében látható. November 3-án kerül szembenállásba a Nappal, amikor egész éjszaka megtalálható az égen. A következő hónapokban a lenyugvása tolódik egyre korábbra, az év végén két és fél órával éjfél után éri el a látóhatárt, így az éjszaka nagyobb részében még meg lehet figyelni.
Vissza a lap elejére

Szaturnusz
A bolygó az év elején három és fél órával nyugszik a Nap után, így a koraesti órákban még megfigyelhető. De ez az időtartam gyorsan csökken, január végén már mindössze egy órával követi a Napot. Február 16-án kerül együttállásba a Nappal, ezért csak március végétől lehet megpróbálni a felkeresését a hajnali szürkületben. Láthatósága gyorsan javul, április végén 2 órával, június elején már 3 és fél órával kel a Nap előtt. Június végén éjfél körül kel, és az éjszaka második felében figyelhető meg. Kelési időpontja egyre korábbra kerül, és az éjszaka mind nagyobb részében látható az égen. Augusztus 27-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka a látóhatár fölött találjuk. A következő időszakban a bolygó lenyugvásának ideje kerül egyre korábbra. November elején éjfél körül nyugszik, és csak az éjszaka első részében figyelhető meg. December végén 4 és fél órával nyugszik a Nap után. Ekkor csak a koraesti égen láthatjuk.
Vissza a lap elejére

Uránusz
A bolygó fényessége a szabad szemmel láthatóság határán van, ezért távcső nélkül csak a jó szemű megfigyelő pillanthatja meg, ha csillagtérkép segítségével sikerül azonosítania a helyét a Kos csillagképben. Február elejétől április közepéig az esti égen kereshető. Április végétől június elejéig túl közel jár a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Május 9-én van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján halad át. Június végétől a hajnali égen lehet megtalálni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. November 13-án kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka első felében megkereshető a Kos csillagképben.
Vissza a lap elejére

Neptunusz
A Neptunusz szabad szemmel nem látható, csak távcsővel és részletes csillagtérkép segítségével található meg a Vízöntő csillagképben. Az év legelején a koraesti égen még megkereshető. Február végétől április elejéig túl közel van a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Március 16-án van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján jár. Április végétől a hajnali égen lehet megtalálni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. Szeptember 19-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka elején megkereshető.
Vissza a lap elejéreA belső bolygók éves láthatósági grafikonja
   Vissza a lap elejére
A külső bolygók éves láthatósági grafikonja

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2024 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja