Taracsák Gábor honlapja

A bolygók láthatósága 2022


  Merkúr
Vénusz
Mars
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz
 
  A belső bolygók grafikonja
A külső bolygók grafikonja
 

Merkúr
A bolygó sokkal közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, és keringése során a Földről nézve legfeljebb 28 fokra távolodik el a Naptól. Ezért legkedvezőbb esetben is csak napkelte előtt a hajnali szürkületben a keleti látóhatár közelében, vagy napnyugta után az esti szürkületben a nyugati látóhatár fölött figyelhető meg. A bolygó a Holdhoz hasonló fázisokat mutat, de ezt még távcsővel is nehéz megfigyelni.
Az év folyamán hajnalban kereshető a következő időszakokban:
január 29–március 24.
május 31–július 9.
szeptember 30–október 26.
A bolygó mindegyik időszak végén a fényesebb. Az év során a legkedvezőbb reggeli láthatósága október második hetében van.
Az esti láthatóság időszakai:
január 1–január 17.
április 11–május 12.
július 25–szeptember 17.
november 25–december 31.
A bolygó mindegyik időszak kezdetén a fényesebb. Az év során a legjobb esti láthatósága április közepétől május elejéig van.
Vissza a lap elejére

Vénusz
A Vénusz is közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, de keringése során a Földről nézve 47 fokra is eltávolodik a Naptól, ezért sokkal könnyebb megfigyelni, mint a Merkúrt. Napkelte előtt a keleti égbolt, vagy napnyugta után a nyugati égbolt feltűnő fényességű égitestje. A bolygó szintén mutat a Holdhoz hasonló fázisokat, és ez már kisebb távcsővel is észrevehető.
Január kezdetén még megfigyelhető a délnyugati látóhatár fölött az esti szürkületben, ekkor egy órával nyugszik a Nap után. Néhány nap alatt azonban fokozatosan eltűnik a lenyugvó Nap fényében. Január 9-én van alsó együttállásban a Nappal. A hónap közepén már a hajnali égen látható, másfél órával kel a Nap előtt. Ez az időtartam a hónap végéig két órára nő, majd május végéig lassan csökken. Legnagyobb fényességét február 12-én éri el, és március 20-án van legnagyobb nyugati kitérésben. Egészen szeptember közepéig nagyjából a hajnali szürkület kezdetén kel. Ezután egyre közelebb kerül a Nap irányához, és október 22-én van felső együttállásban. December elejétől ismét az esti szürkületben kereshető a délnyugati égbolton.
Vissza a lap elejére

Mars
A Mars bolygót az év első felében a hajnali égbolton lehet megtalálni. Január elején két órával kel a Nap előtt. Kelésének időpontja nagyon lassan tolódik korábbra. Május elejétől kezdve egyre hosszabb idővel előzi meg a Napot. Augusztus végén már éjfél körül kel, és az éjszaka második felében figyelhető meg. Szeptember elején másfél órával, október elején két és fél órával kel éjfél előtt, és az éjszakának egyre nagyobb részében látható. December elején napnyugta körül jelenik meg, 8-án van szembenállásban. Ekkor az egész éjszaka folyamán megfigyelhetjük. Az év végén viszont már két órával napkelte előtt lenyugszik.
Vissza a lap elejére

Jupiter
A bolygó az év elején négy órával nyugszik a Nap után, így az esti órákban még megfigyelhető. A következő hetekben egyre korábban nyugszik, igy esti láthatóságának időtartama gyorsan csökken. Február közepétől március közepéig túl közel jár a Nap irányához, ezért helyzete megfigyelésre nem alkalmas. Március 5-én van együttállásban a Nappal. Ezután a hajnali szürkületben lehet megkeresni. Április elején még csak fél órával, május elején már másfél órával kel a Nap előtt. Ezután kelési időpontja egyre korábbra tolódik. Július elején éjfél körül kel, és az éjszaka második felében látható. Szeptember 26-án kerül szembenállásba a Nappal, amikor egész éjszaka megtalálható az égen. A következő hónapokban egyre korábban nyugszik. December közepén éjfél körül éri el a látóhatárt, így az éjszaka első felében figyelhető meg.
Vissza a lap elejére

Szaturnusz
A bolygó február 4-én kerül együttállásba a Nappal, ezért csak március elejétől lehet megpróbálni a felkeresését a hajnali szürkületben. Láthatósága gyorsan javul, április közepén 2 órával, május közepén már 3 órával kel a Nap előtt. Június közepén éjfél körül kel, és az éjszaka második felében figyelhető meg. Kelési időpontja egyre korábbra kerül, és az éjszaka mind nagyobb részében látható az égen. Augusztus 14-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka a látóhatár fölött találjuk. A következő időszakban a bolygó lenyugvásának ideje kerül egyre korábbra. Október végén éjfél körül nyugszik, és csak az éjszaka első részében figyelhető meg. December végén 4 órával nyugszik a Nap után. Ekkor csak a koraesti égen láthatjuk.
Vissza a lap elejére

Uránusz
A bolygó fényessége a szabad szemmel láthatóság határán van, ezért távcső nélkül csak a jó szemű megfigyelő pillanthatja meg, ha csillagtérkép segítségével sikerül azonosítania a helyét a Kos csillagképben. Január végétől április elejéig az esti égen kereshető. Április közepétől május végéig túl közel jár a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Május 5-én van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján halad át. Június elejétől a hajnali égen lehet megtalálni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. November 9-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka első felében megkereshető a Kos csillagképben.
Vissza a lap elejére

Neptunusz
A Neptunusz szabad szemmel nem látható, csak távcsővel és részletes csillagtérkép segítségével található meg a Vízöntő csillagképben. Az év legelején a koraesti égen még megkereshető. Február elejétől április elejéig túl közel van a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Március 13-án van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján jár. Április végétől a hajnali égen lehet megtalálni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. Szeptember 16-án kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka elején megkereshető.
Vissza a lap elejéreA belső bolygók éves láthatósági grafikonja
   Vissza a lap elejére
A külső bolygók éves láthatósági grafikonja

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2024 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja