Taracsák Gábor honlapja

A bolygók láthatósága 2019


  Merkúr
Vénusz
Mars
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz
 
  A belső bolygók grafikonja
A külső bolygók grafikonja
 

Merkúr
A bolygó sokkal közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, és keringése során a Földről nézve legfeljebb 28 fokra távolodik el a Naptól. Ezért legkedvezőbb esetben is csak napkelte előtt a hajnali szürkületben a keleti látóhatár közelében, vagy napnyugta után az esti szürkületben a nyugati látóhatár fölött figyelhető meg. A bolygó a Holdhoz hasonló fázisokat mutat, de ezt még távcsővel is nehéz megfigyelni.
Az év folyamán hajnalban kereshető a következő időszakokban:
január 1–15.,
március 22–május 14.,
július 30–augusztus 26.,
november 18–december 25.
A bolygó mindegyik időszak végén a fényesebb. Az év során a legkedvezőbb reggeli láthatósága november végén – december elején van.
Az esti láthatóság időszakai:
február 11–március 8.,
május 29–július 13.,
szeptember 15–november 6.
A bolygó mindegyik időszak kezdetén a fényesebb. Az év során a legjobb esti láthatósága február végén van.
A Merkúr november 11-én délután a Földről nézve átvonul a Nap előtt.
Vissza a lap elejére

Vénusz
A Vénusz is közelebb kering a Naphoz, mint a Föld, de keringése során a Földről nézve 47 fokra is eltávolodik a Naptól, ezért sokkal könnyebb megfigyelni, mint a Merkúrt. Napkelte előtt a keleti égbolt, vagy napnyugta után a nyugati égbolt feltűnő fényességű égitestje. A bolygó szintén mutat a Holdhoz hasonló fázisokat, és ez már kisebb távcsővel is észrevehető.
Az év elején a hajnali keleti égbolt feltűnő égitestje. Csaknem négy órával kel a nap előtt, de ez az időtartam lassan csökken. Január végén három órával, március elején másfél órával, április eljén pedig már csak szűk egy órával előzi meg a Napot. Ez az időtartam június végéig csaknem állandó marad, majd július folyamán újra csökkenni kezd. Július közepétől szeptember végéig a Nap közelsége miatt helyzete nem alkalmas a megfigyelésre, augusztus 14-én kerül felső együttállásba a Nappal. Szeptember végén még alig fél órával nyugszik a Nap után, de ez az időtartam lassan növekszik. Noveber elején már egy órával nyugszik a Nap után, és ez az időtartam az év égéig három órára növekszik. Eközben egyre feltűnőbben ragyog az esti szürkületben a nyugati égbolton.
Vissza a lap elejére

Mars
A Mars bolygó az év első felében az esti égbolton látható. Január elején éjfél körül nyugszik, és az év első három hónapjában a lenyugvás időpontja alig változik, így az éjszaka első felében lehet megfigyelni. Március elejétől ez az időpont nagyon lassan egyre korábbra tolódik, majd március végén a nyári időszámításra való átálláskor formálisan egy órával csökken. Június közepéig könnyen megfigyelhető az esti égen, ekkor még csaknem két órával nyugszik a Nap után, de ez az időtartam már gyorsan csökken. Július végétől a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. Szeptember 2-án kerül együttállába a Nappal. Október közepétől a hajnali égbolton kereshető, másfél órával kel a Nap előtt. A bolygó kelési időpontja az év végéig csak egy fél órával kerül korábbra, de mivel a Nap egyre későbben kel, a Mars megfigyelésére egyre hosszabb idő áll rendelkezésre. Az év végén már három órával kel a Nap előtt.
Vissza a lap elejére

Jupiter
Az év elején két órával a Nap előtt kel, és a hajnali égen figyelhető meg. Ezután kelési időpontja egyre korábbra tolódik, és június 10-én kerül szembenállásba a Nappal, amikor egész éjszaka látható. A következő hónapokban egyre korábban nyugszik. Augusztus közepén éjfél körül éri el a látóhatárt, így az éjszaka elején figyelhető meg. November végétől csak az esti szürkületben kereshető a nyugati látóhatár fölött, és napnyugta után a bolygó is hamar lenyugszik. December közepétől már annyira közel kerül az égen a Naphoz, hogy megfigyelése nem lehetséges, 27-én kerül együttállásba a Nappal.
Vissza a lap elejére

Szaturnusz
A bolygó január 2-án kerül együttállásba a Nappal, ezért csak a hónap utolsó harmadában lehet megpróbálni a felkeresését a hajnali szürkületben. Láthatósága gyorsan javul, február végén már 2 órával, március végén 3 órával kel a Nap előtt. Május közepén éjfél körül kel, és az éjszaka második felében figyelhető meg. Kelési időpontja egyre korábbra kerül, és az éjszaka mind nagyobb részében látható az égen. Július 9-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka a látóhatár fölött találjuk. A következő időszakban a bolygó lenyugvásának ideje kerül egyre korábbra. Szeptember közepén már éjfél körül nyugszik, és csak az éjszaka első részében figyelhető meg. November elején még 4 órával, december közepén már csak 2 órával nyugszik a Nap után. Ekkor csak a koraesti égen láthatjuk, és az év utolsó napjaira a Nap közelsége miatt megfigyelhetetlenné válik.
Vissza a lap elejére

Uránusz
A bolygó fényessége a szabad szemmel láthatóság határán van, ezért távcső nélkül csak a jó szemű megfigyelő pillanthatja meg, ha csillagtérkép segítségével sikerül azonosítania a helyét a Halak, majd február elejétől Kos csillagképben. Január közepétől március végéig az esti égen kereshető. Április elejétől május közepéig túl közel jár a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Április 22-án van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján halad át. Május végétől a hajnali égen lehet megtalálni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. Október 28-án kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka első felében kereshető a Halak csillagképben.
Vissza a lap elejére

Neptunusz
A Neptunusz szabad szemmel nem látható, csak távcsővel és részletes csillagtérkép segítségével található meg a Vízöntő csillagképben. Az év legelején a koraesti égen még megkereshető. Február elejétől április elejéig túl közel van a Nap irányához, ezért egyáltalán nem figyelhető meg. Március 7-én van együttállásban a Nappal, vagyis pályájának a Földdel átellenes pontján jár. Áprilistól a hajnali égen lehet megtalálni. Ezt követően az éjszakának egyre nagyobb részében tartózkodik a látóhatár fölött. Szeptember 10-én kerül szembenállásba a Nappal, ekkor egész éjszaka megfigyelhető. Ezután a lenyugvása kerül egyre korábbra, de év végén még az éjszaka első felében látható.
Vissza a lap elejéreA belső bolygók éves láthatósági grafikonja
   Vissza a lap elejére
A külső bolygók éves láthatósági grafikonja

  Impresszum     ---     Vissza a lap elejére © 2002–2024 Taracsák Gábor
Levél küldése. Kérem, kézzel írja be a címet! Taracsák Gábor honlapja